Pár slov o mně

Dobrý den,

dovolte mi se představit. Jmenuji se Kateřina Černá a jsem veterinární lékařka se zaměřením na medicínu koní a IAVC Certifikovaná Chiropraktička pro Koně a Psy.

Můj život je spjatý s koňmi už od útlého dětství. Začalo to návštěvami turistických jízdáren, hřebčínů, či jakékoli ohrady s koňmi během výletů. Dále to pokračovalo vstupem do jezdeckého oddílu a brzy na to zahájením aktivních účastí parkurových soutěží. A nakonec to vyvrcholilo v roce 2014, kdy jsem promovala na Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno a začala se naplno věnovat medicíně zaměřené na koně.

Zpočátku jsem pracovala jako terénní veterinární lékař pro koně. Později jsem k tomu přidala práci externího veterinární lékaře na Veterinární klinice Heřmanův Městec, kde jsem získala spoustu důležitých zkušeností se složitými akutními případy. Mimoto jsem se neustále vzdělávala absolvováním bezpočtu odborných seminářů pořádaných Komorou veterinárních lékařů ČR, Českou hipiatrickou společností, EDUvet, Doc. MVDr.B. Bezděkovou Ph.D., Dip. ECEIM (Equine Medical).

Mou kariéru na několik let zbrzdily mateřské povinnosti, během kterých jsem si stále více uvědomovala, že nejsem zcela spokojená s konceptem péče poskytovaným v minulých letech. Na konci mateřské jsem se proto rozhodla absolvovat IAVC Essentials of Veterinary Chiropractic Course v Německu zakončené získáním mezinárodního certifikátu. Tento kurz mě, kromě nesmírně účinné manuální metody chiropraxe, naučil holistickému přístupu k pacientovi, který jsem do té doby velmi postrádala. Vstup do světa celostního přístupu k pacientovi mě velmi motivoval k dalšímu rozvíjení vzdělání a dovedností v tomto odvětví. Na získání mezinárodního certifikátu z chiropraxe jsem proto navázala v roce 2022 získáním titulu CEKTT (Certified Equine Kinesiology Taping Therapist). Na zvyšování své odbornosti pracuji také na pravidelných zahraničních stážích.

Mým cílem při péči o pacienta je kombinovat veškeré léčebné nástroje, které jsem se během let naučila používat, v případě potřeby úzce spolupracovat s odborníky z oblasti ortopedie či interní medicíny, a následně nalézt nejvhodnější terapeutický plán, který povede k co možná nejvýraznějšímu zmírnění či úplnému vyřešení potíží pacienta a spokojenosti majitele. Zakládám si na klidném přístupu ke zvířeti, protože dle mého názoru jen klidné a pokud možno důvěřující zvíře je schopno s námi spolupracovat na nejlepším výsledku léčby. 


Kateřina Černá

„Jediné, čemu musíme věřit, jsou naše smysly: nástroje, které používáme k vnímání světa – náš zrak, náš hmat, naše paměť. Pokud nám lžou, nedá se věřit ničemu.“

– Neil Gaiman