Koně

Koně jsou již dlouho dobu našimi věrnými pomocníky a společníky. Ať už je využíváme v jakémkoli odvětví – prací v tahu počínaje a vysokou sportovní výkonností konče – mají jedno společné. Všichni koně byli dlouhodobým vlivem chovu a využití přizpůsobeni požadavkům člověka. Jak doba pokročila, koně byly z širokých pastvin umístěni do malých výběhů, či dokonce do malých boxů. Rozsáhlé sociální vazby v rámci stáda se změnily na kontakt s jedním, nebo s několika málo dalšími koňmi. Desítky nachozených kilometrů denně za potravou byly vyměněny za minimum kilometrů v paddocku a pod sedlem. Svobodný pohyb na pláních byl nahrazen trénováním koni mnohdy nepřirozených pohybů, s nepřirozeným držením těla, pohybů často za hranicí fyzických možností daného jedince.

Koni přibyly podkovy, sedla, uzdečky – ne vždy toto vybavení dobře sedí konkrétnímu zvířeti. A v neposlední řadě koni přibyl jezdec, se kterým se ne každý kůň snadno vyrovnává. Cokoli z výše uvedené může způsobit vznik nesprávných vzorců pohybu, držení a používání těla. Toto, mimo jiné, má v konečném důsledku za následek vznik Vertebrálního Subluxačního Komplexu. Jedná se o nesprávně se hýbající a fungující soubor dvou spojených obratlů a veškerých tkání mezi nimi, který léčíme chiropraxí. I přes všechnu snahu zajistit Vašemu koni kvalitní život se může tento problém týkat i Vašeho koně.

Přítomnost Vertebrálního Subluxačního Komplexu můžete u Vašeho koně pozorovat jako:

• Nepravidelný či zkrácený chod

• Potíže s ohnutím do stran či se shromážděním

• Potíže s přeskoky, křižování, neochota cválat na správnou nohu

• Potíže s prací na kontaktu či s přijímáním udidla

• Odmítání práce (pohyb vpřed, skákání),

• Potíže s protažením a s prací ,,dopředu – dolů,,

• Snížení výkonnosti, snadná únava, zvýšené pocení

• Změny nálady či povahy

• Citlivost jednotlivých oblastí těla při čištění koně a sedlání (uši sklopené k týlu, házení hlavou, kousání, skřípání zuby, kopání, nebo naopak ,,snaha nastavit postiženou oblast ke kartáči, užívat si škrábání,, = tzv. lechtiví koně)

• Zřetelná svalová ztuhlost, úbytek či naopak enormní nárůst svaloviny v určitých oblastech – můžete pozorovat jako prohlubně či boule, zvláště tam kde na druhé straně stejný úkaz není přítomen

• Negativní reakce na sedlo, udidlo, uzdečku

• Neochota stát při nasedání

• Nepravidelný či zvláštní postoj

• Nepravidelné opotřebení kopyt, tahání pánevních končetin či škrtání špicí kopyta o podklad

• Vzpínání, vyhazování a další obranné reakce

• Prověšený hřbet, házení hlavou, uši sklopené k týlu či švihání ocasem během ježdění

• Mimochod

• Nespecifikovatelné kulhání

Pokud se Vertebrální Subluxační Komplex (VSC) ponechá bez řešení, může mít celou řadu následků. V místě VSC to může být artróza meziobratlových spojů, degenerace a následné poranění meziobratlového disku, nesprávně fungující nervy vycházející z místa VSC či v krajním případě utlačení míchy zanícenými a oteklými meziobratlovými vazy a kloubními pouzdry. Dále mohou být důsledkem chronického VSC opakovaná kompenzační poranění šlach končetin, poranění svalů, artróza dalších kloubů zejména končetin z kompenzačního přetížení, potíže s vnitřními orgány vlivem nesprávně fungujícího nervového zásobení a prudkých otřesů, snížená schopnost reprodukce a v neposlední řadě chronické bolesti se všemi jejich projevy jako jsou změny povahy, neochota nechat se ošetřovat, házení hlavou či sebepoškozování. Kvalita života koně celkově klesá.

Ošetření koně probíhá přímo u Vás ve stáji. Pro úvodní vyšetření je třeba si vyhradit cca 1,5 – 2 hodiny, následná ošetření jsou potom již kratší. Na začátku setkání Vás vyzpovídám. Potřebuji vědět co trápí Vašeho koně, jak vypadá běžný den Vašeho koně, k jakému účelu je Váš kůň využíván. Dále budu chtít vědět, zda jste už problémy Vašeho parťáka nějak řešili a jaký to mělo efekt, zda měl nějaké úrazy, operace nebo další potíže v minulosti. Následně se přesuneme k Vašemu koni.

Podrobně si prohlédnu jeho celkový stav, postoj a nepravidelnosti těla. Poté ho budu potřebovat předvést v pohybu pokud možno na rovném pevném povrchu v kroku a v klusu, případně na kruhu. Následně se budu zabývat samotným chiropraktickým vyšetřením a ošetřením, které kombinuji se STAMMER©KINETICS a dle potřeb s kinesiotapingem. Po ošetření se ještě podíváme na sedlo nebo jinou výstroj. Na závěr spolu probereme nálezy Vašeho parťáka, doporučený management a najdeme termín další kontroly. Jako výstup z mého ošetření obdržíte Protokol o chiropraktickém ošetření koně.

Po ošetření je potřeba počítat se zhruba třídenním klidovým režimem Vašeho koně – není tedy vhodné ošetření plánovat 3 dny před závody apod. Dále je dobré v den ošetření neplánovat žádné další úkony jako je vakcinace, stomatologické ošetření nebo kování. Během chiropraktického ošetření se v těle Vašeho koně stane hodně změn se kterými je třeba se v klidu vypořádat, proto by další úkony mohly způsobit přetížení těla Vašeho parťáka. Výsledný efekt by byl výrazně nižší než je skutečný potenciál chiropraxe, nebo by dokonce mohlo dojít k negativním celkovým reakcím jako silná únava nebo bolestivost.

Frekvence ošetření je velmi individuální. Zatímco koně s vážnými problémy ošetřujeme každých 3 – 6 týdnů, preventivní ,,údržbové,, ošetření provádíme každých 6 – 12 měsíců.