Koně

Koně jsou již dlouho dobu našimi věrnými pomocníky a společníky. Ať už je využíváme v jakémkoli odvětví – prací v tahu počínaje a vysokou sportovní výkonností konče – mají jedno společné. Všichni koně byli dlouhodobým vlivem chovu a využití přizpůsobeni požadavkům člověka. Jak doba pokročila, koně byly z širokých pastvin umístěni do malých výběhů, či dokonce do malých boxů. Rozsáhlé sociální vazby v rámci stáda se změnily na kontakt s jedním, nebo s několika málo dalšími koňmi. Desítky nachozených kilometrů denně za potravou byly vyměněny za minimum kilometrů v paddocku a pod sedlem. Svobodný pohyb na pláních byl nahrazen trénováním koni mnohdy nepřirozených pohybů, s nepřirozeným držením těla, pohybů často za hranicí fyzických možností daného jedince.

Koni přibyly podkovy, sedla, uzdečky – ne vždy toto vybavení dobře sedí konkrétnímu zvířeti. A v neposlední řadě koni přibyl jezdec, se kterým se ne každý kůň snadno vyrovnává. Cokoli z výše uvedené může způsobit vznik nesprávných vzorců pohybu, držení a používání těla. Toto, mimo jiné, má v konečném důsledku za následek vznik Vertebrálního Subluxačního Komplexu. Jedná se o nesprávně se hýbající a fungující soubor dvou spojených obratlů a veškerých tkání mezi nimi, který léčíme chiropraxí. I přes všechnu snahu zajistit Vašemu koni kvalitní život se může tento problém týkat i Vašeho koně.

Přítomnost Vertebrálního Subluxačního Komplexu můžete u Vašeho koně pozorovat jako:

• Nepravidelný či zkrácený chod

• Potíže s ohnutím do stran či se shromážděním

• Potíže s přeskoky, křižování, neochota cválat na správnou nohu

• Potíže s prací na kontaktu či s přijímáním udidla

• Odmítání práce (pohyb vpřed, skákání),

• Potíže s protažením a s prací ,,dopředu – dolů,,

• Snížení výkonnosti, snadná únava, zvýšené pocení

• Změny nálady či povahy

• Citlivost jednotlivých oblastí těla při čištění koně a sedlání (uši sklopené k týlu, házení hlavou, kousání, skřípání zuby, kopání, nebo naopak ,,snaha nastavit postiženou oblast ke kartáči, užívat si škrábání,, = tzv. lechtiví koně)

• Zřetelná svalová ztuhlost, úbytek či naopak enormní nárůst svaloviny v určitých oblastech – můžete pozorovat jako prohlubně či boule, zvláště tam kde na druhé straně stejný úkaz není přítomen

• Negativní reakce na sedlo, udidlo, uzdečku

• Neochota stát při nasedání

• Nepravidelný či zvláštní postoj

• Nepravidelné opotřebení kopyt, tahání pánevních končetin či škrtání špicí kopyta o podklad

• Vzpínání, vyhazování a další obranné reakce

• Prověšený hřbet, házení hlavou, uši sklopené k týlu či švihání ocasem během ježdění

• Mimochod

• Nespecifikovatelné kulhání

Pokud se Vertebrální Subluxační Komplex (VSC) ponechá bez řešení, může mít celou řadu následků. V místě VSC to může být artróza meziobratlových spojů, degenerace a následné poranění meziobratlového disku, nesprávně fungující nervy vycházející z místa VSC či v krajním případě utlačení míchy zanícenými a oteklými meziobratlovými vazy a kloubními pouzdry. Dále mohou být důsledkem chronického VSC opakovaná kompenzační poranění šlach končetin, poranění svalů, artróza dalších kloubů zejména končetin z kompenzačního přetížení, potíže s vnitřními orgány vlivem nesprávně fungujícího nervového zásobení a prudkých otřesů, snížená schopnost reprodukce a v neposlední řadě chronické bolesti se všemi jejich projevy jako jsou změny povahy, neochota nechat se ošetřovat, házení hlavou či sebepoškozování. Kvalita života koně celkově klesá.

Ošetření koně probíhá přímo u Vás ve stáji. Pro úvodní vyšetření je třeba si vyhradit cca 1,5 hodiny, následná ošetření jsou potom již kratší. Na začátku setkání Vás vyzpovídám. Potřebuji vědět co trápí Vašeho koně, jak vypadá běžný den Vašeho koně, k jakému účelu je Váš kůň využíván. Dále budu chtít vědět, zda jste už problémy Vašeho parťáka nějak řešili a jaký to mělo efekt, zda měl nějaké úrazy, operace nebo další potíže v minulosti. Následně se přesuneme k Vašemu koni.

Podrobně si prohlédnu jeho celkový stav, postoj a nepravidelnosti těla. Poté ho budu potřebovat předvést v pohybu pokud možno na rovném pevném povrchu v kroku a v klusu, případně na kruhu. Následně se budu zabývat samotným chiropraktickým vyšetřením a ošetřením. Po ošetření se ještě podíváme na sedlo nebo jinou výstroj. Na závěr spolu probereme nálezy Vašeho parťáka, doporučený management a termín další kontroly. Jako výsledek mého ošetření obdržíte Protokol o chiropraktickém ošetření koně.

Po ošetření je potřeba počítat se zhruba třídenním klidovým režimem Vašeho koně – není tedy vhodné ošetření plánovat 2 dny před závody apod. Dále je dobré v den ošetření neplánovat žádné další úkony jako je vakcinace, stomatologické ošetření nebo kování. Během chiropraktického ošetření se v těle Vašeho koně stane hodně změn se kterými je třeba se v klidu vypořádat, proto by další úkony mohly způsobit přetížení těla Vašeho parťáka. Výsledný efekt by byl výrazně nižší než je skutečný potenciál chiropraxe, nebo by dokonce mohlo dojít k negativním celkovým reakcím jako silná únava nebo bolestivost.

Frekvence ošetření je velmi individuální. Zatímco koně s vážnými problémy ošetřujeme každých 3 – 6 týdnů, preventivní ,,údržbové,, ošetření provádíme každých 6 – 12 měsíců.