Pracovní neschopnost

Vážení klienti, milí pacineti,

od 1.8. do 15. 8. 2018 budu ze zdravotních důvodů mimo provoz. Akutní případy s Vámi vyřeší můj zástup MVDr. O. Dobrovolný (kontakt v sekci služby). Cokoli snese odkladu s Vámi ráda vyřeším po zotavení. 

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.

 

Váš Veterinář

Návrat z mateřské dovolené

Vážení klienti, milí pacienti,

od 1.5. 2018 hlásím částečný návrat do pracovního procesu.  Opět se Vám budu moci věnovat, i když stále v omezené míře. Nadále ponechávám pozastavenou nonstop pohotovost mimo pracovní dobu a o víkendech a svátcích, zároveň upravuji pracovní dobu na 11:00 - 17:00 ve všední dny. Limit počtu pacientů se bude prozatím pravděpodobně pohybovat na jednoho až dva denně. Vše ovšem záleží i na dalších okolnostech a domluvě. Věřím, že se nám v případě potřeby podaří najít přijatelné řešení.

Děkuji za pochopení a velmi se těším na spolupráci.

Další ohnisko Infekční anemie koní na Slovensku

Dne 12.2. 2018 bylo potvrzené další ohnisko Infekční anemnie koní na Slovensku. Podmínky pro vyšetřování českých koní na Infekční anemii dle metodiky kontroly zdraví pro rok 2018 zůstávají beze změn - tedy platí povinnost vyšetřovat každé zvíře nad 12 měsíců stáří každých 12 měsíců pro případ přemístění mimo území kraje a účast na svodech. 

Zdroj: http://www.svssr.sk/zvierata/chovatelia.asp

!!!! INFEKČNÍ ANEMIE KONÍ - ZMĚNA !!!!

Dle metodiky kontroly zdraví pro rok 2018 vydané Státní veterinární správou se mění platnost vyšetření na Infekční anemii koní z 6 měsíců na 12 měsíců. Toto nařízení se týká všech koní starších 12 měsíců, kteří jsou přemisťování do hospodářství mimo území kraje. V případě že plánujete přepravovat Vašeho koně, nezapomeňte prosím včas kontaktovat Vašeho veterinárního lékaře kvůli provedení vyšetření.

UPOZORNĚNÍ

Vážení klienti, milí pacienti,

vzhledem k nenadálým zdravotním komplikacím jsem nucena zanechat práce ještě před nástupem na mateřskou dovolenou. Proto nebudu k dispozici již od 1.1. 2018.  Velmi mě mrzí případné komplikace, ale věřím, že vše bude zvládnuto spolu s mojí zastupující lékařkou MVDr. Olivií Abdelghani (736 188 252) ke spokojenosti všech. Děkuji za pochopení a budu se těšit na další spolupráci po mém návratu do pracovního procesu. Váš Veterinář

Mateřská dovolená

Vážení klienti, milí pacienti,

vzhledem k blížící se mateřské dovolené jsem nucena omezit svoje fungování v terénu. V lednu budou ošetřeni už jen objednaní a rozléčení pacienti, popřípadě pacienti na prevenci (vakcinace, odčervení).  V ostatních případech prosím kontaktujte můj zástup MVDr. Olivii Abdelghani (736 188 252) nebo Veterinární Kliniku Heřmanův Městec (469 689 000). Na mateřskou dovolenou pak nastupuji 4.2. 2018. O návratu do pracovního procesu Vás budu neprodleně informovat. :)

Děkuji za pochopení.

Váš Veterinář 

Stránky