Co je chiropraxe?

Chiropraxe se zabývá vztahy mezi strukturou, především páteří, a funkcí, především nervovým systémem těla, protože tento vztah může ovlivnit obnovu a zachování zdraví. (Motion Palpation Institut)

Jinak řečeno, chiropraxe je manuální léčebná metoda postavená na vědeckém výzkumu, která se zaměřuje především na páteř a pánev, nicméně léčíme s její pomocí i klouby končetin. Chiropraxe si klade za cíl diagnostikovat a léčit odchylky pohybu jednotlivých kloubů a všechny jejich následky. Toto zajistí optimalizaci pohybu a funkce nervového systému, což má za následek nenarušený tok informací mezi mozkem, svaly, klouby a všemi dalšími orgány. Tento optimální stav dovolí zvířeti plně vnímat a používat své tělo nejlepším způsobem vzhledem k jeho vnitřním i vnějším podmínkám.

Na základě tohoto efektu pečujeme o sportovce, u kterých pomáháme dosáhnout a udržet co možná nejvyšší výkonnost, předcházet zraněním či zrychlit rekonvalescenci a pokud možno zabránit opětovnému poranění. Našimi pacienty jsou dále zvířata v zájmovém chovu, u kterých můžeme pomoci udržet dobrou kondici co možná nejdéle, můžeme zabránit předčasnému rozvoji degenerativních onemocnění, či můžeme řešit již vzniklé potíže vlivem vývojových či degenerativních onemocnění kloubů zejména u velmi starých pacientů. Přes všechna nesporná pozitiva ale chiropraxe není ,,kouzelnou,, metodou, která by zázračně odstranila například již vzniklé degenerativní změny v kloubech. Můžeme ale zmírnit projevy tohoto onemocnění, pomoci zvířeti lépe se pohybovat a snížit bolestivost. Tímto výrazně zvyšujeme kvalitu pacientova života.

Chiropraktik používá k terapii svoje ruce nebo nástroje, kterými léčí Vertebrální Subluxační Komplex (VSC). Vertebrální Subluxační Komplex je nesprávně fungující soubor dvou spojených obratlů a veškerých tkání mezi nimi. Nejčastěji se projevuje jako fixace či snížený pohyb. Toto se ukáže jako nesprávná pohyblivost páteře, což má za následek nesprávně fungující svalstvo v oblasti VSC, jeho ztuhlost, citlivost či bolestivost. Pokud se tento problém neřeší, zvíře se snaží svůj problém kompenzovat, čímž přetěžuje jiné oblasti těla. Toto způsobí jednak další VSC na jiných místech se všemi jejich důsledky na svaly a vnitřní orgány, a jednak způsobí nadměrné opotřebení, či poranění dalších struktur, jako jsou šlachy, vazy a klouby. K řešení VSC chiropraktik používá aplikaci adjustementu pomocí svých rukou či nástroje. Jedná se o vysokorychlostní impulz s nízkou amplitudou aplikovaný na konkrétní postižený obratel. Součástí chiropraxe není aplikace žádných léků, injekcí apod. Chiropraxe se vždy provádí v rámci normálního rozsahu pohybu daného segmentu, proto nemůže dojít k poranění, či jinému opotřebení vlivem chiropraktické léčby.

Vertebrální Subluxační Komplex – toto označení problému řešeného chiropraktickým adjustementem může být velmi zavádějící a pro řadu z Vás zdrojem nedorozumění. Jedná se o historicky vžité označení, které ve skutečnosti NEMÁ nic společného s vykloubením obratlů, změnami fyziologické polohy kostí ani nic podobného. Jedná se výlučně o poruchy pohyblivosti a funkce segmentu. Chiropraktik tedy nenapravuje vykloubené obratle nebo končetiny!!

Komu chiropraktik pomůže?

Obecně je chiropraxe vhodná téměř pro všechna zvířata. Provádíme ji:

  • preventivně u zvířat, která na první pohled netrpí žádným problémem, za účelem optimalizace a udržení jejich zdraví či u sportovců výkonnosti
  • léčebně u zvířat s chronickými problémy, jako jsou již diagnostikovaná degenerativní onemocnění kloubů a jejich kompenzace, kdy mírníme projevy těchto onemocnění
  • léčebně u zvířat s akutním syndromem bolestivosti, ztuhlosti a svalového napětí – avšak po důkladném předchozím vyloučení závažných příčin
  • léčebně u zvířat trpících jakýmkoli příznakem Vertebrálního Subluxačního Komplexu = VSC (seznamy nejčastějších příznaků VSC u psů a koní naleznete v samostatných záložkách)
  • jako součást rehabilitace po úrazech, operacích atd
  • za účelem pozitivního ovlivnění reprodukčních parametrů.

Jedinou výjimku v použití chiropraxe tvoří těžké akutní kulhání, akutní poúrazové stavy (zlomeniny, neurologické potíže) a celkové onemocnění doprovázené například horečkou. U těchto stavů je třeba důkladná diagnostika a konvenční léčba před použitím chiropraxe. U složitých případů je chiropraktik vždy spolupracujícím členem týmu odborníků pečujících o zvíře.

Na závěr je potřeba říci, že pro dosažení komfortního a spokojeného pacienta rozhodně samotná chiropraxe nestačí. Naprosto klíčová je spolupráce s majitelem a jezdcem koně – ať už se jedná o napasování sedla, strukturu tréninku, způsob práce s koněm, nebo například rehabilitace koně. Situaci si lze představit tak, že chiropraxe je nezbytný první krok k pozitivním změnám. Ale z výsledného úspěchu tvoří zhruba jen 50%. Jsem tu pro Vás, abychom společně vytvořili funkční tým pracující na spokojeném životě Vašeho koně.


chiro kůň
pes_chiro