CO JE CHIROPRAXE?

Chiropraxe se zabývá vztahy mezi strukturou, především páteří, a funkcí, především nervovým systémem těla, protože tento vztah může ovlivnit obnovu a zachování zdraví. (Motion Palpation Institut)

Jinak řečeno, chiropraxe je manuální léčebná metoda postavená na vědeckém výzkumu, která se zaměřuje především na páteř a pánev, nicméně léčíme s její pomocí i klouby končetin. Chiropraxe si klade za cíl diagnostikovat a léčit odchylky pohybu jednotlivých kloubů a všechny jejich následky. Toto zajistí optimalizaci pohybu a funkce nervového systému, což má za následek nenarušený tok informací mezi mozkem, svaly, klouby a všemi dalšími orgány. Tento optimální stav dovolí zvířeti plně vnímat a používat své tělo nejlepším způsobem vzhledem k jeho vnitřním i vnějším podmínkám.

Na základě tohoto efektu pečujeme o sportovce, u kterých pomáháme dosáhnout a udržet co možná nejvyšší výkonnost, předcházet zraněním či zrychlit rekonvalescenci a pokud možno zabránit opětovnému poranění. Našimi pacienty jsou dále zvířata v zájmovém chovu, u kterých můžeme pomoci udržet dobrou kondici co možná nejdéle, můžeme zabránit předčasnému rozvoji degenerativních onemocnění, či můžeme řešit již vzniklé potíže vlivem vývojových či degenerativních onemocnění kloubů zejména u velmi starých pacientů. Přes všechna nesporná pozitiva ale chiropraxe není ,,kouzelnou,, metodou, která by zázračně odstranila například již vzniklé degenerativní změny v kloubech. Můžeme ale zmírnit projevy tohoto onemocnění, pomoci zvířeti lépe se pohybovat a snížit bolestivost. Tímto výrazně zvyšujeme kvalitu pacientova života.

Chiropraktik používá k terapii svoje ruce nebo nástroje, kterými léčí Vertebrální Subluxační Komplex (VSC). Vertebrální Subluxační Komplex je nesprávně fungující soubor dvou spojených obratlů a veškerých tkání mezi nimi. Nejčastěji se projevuje jako fixace či snížený pohyb. Toto se ukáže jako nesprávná pohyblivost páteře, což má za následek nesprávně fungující svalstvo v oblasti VSC, jeho ztuhlost, citlivost či bolestivost. Pokud se tento problém neřeší, zvíře se snaží svůj problém kompenzovat, čímž přetěžuje jiné oblasti těla. Toto způsobí jednak další VSC na jiných místech se všemi jejich důsledky na svaly a vnitřní orgány, a jednak způsobí nadměrné opotřebení, či poranění dalších struktur, jako jsou šlachy, vazy a klouby. K řešení VSC chiropraktik používá aplikaci adjustementu pomocí svých rukou či nástroje. Jedná se o vysokorychlostní impulz s nízkou amplitudou aplikovaný na konkrétní postižený obratel. Součástí chiropraxe není aplikace žádných léků, injekcí apod. Chiropraxe se vždy provádí v rámci normálního rozsahu pohybu daného segmentu, proto nemůže dojít k poranění, či jinému opotřebení vlivem chiropraktické léčby.

 

JAK POZNÁTE ŽE VÁŠ PARŤÁK POTŘEBUJE CHIROPRAXI?

KONÍ můžeme přítomnost Vertebrálního Subluxačního Komplexu (porucha hybnosti a funkce segmentu páteře léčená chiropraxí) pozorovat jako:

• Nepravidelný či zkrácený chod

• Potíže s ohnutím do stran či se shromážděním

• Potíže s přeskoky, křižování, neochota cválat na správnou nohu

• Potíže s prací na kontaktu či s přijímáním udidla

• Odmítání práce (pohyb vpřed, skákání),

• Potíže s protažením a s prací ,,dopředu – dolů,,

• Snížení výkonnosti, snadná únava, zvýšené pocení

• Změny nálady či povahy

• Citlivost jednotlivých oblastí těla při čištění koně a sedlání (uši sklopené k týlu, házení hlavou, kousání, skřípání zuby, kopání, nebo naopak ,,snaha nastavit postiženou oblast ke kartáči, užívat si škrábání,,)

• Zřetelná svalová ztuhlost, úbytek či naopak enormní nárůst svaloviny v určitých oblastech

• Negativní reakce na sedlo

• Neochota stát při nasedání

• Nepravidelný či zvláštní postoj

• Nepravidelné opotřebení kopyt, tahání pánevních končetin či škrtání špicí kopyta o podklad

• Vzpínání, vyhazování a další obranné reakce

• Prověšený hřbet, házení hlavou, uši sklopené k týlu či švihání ocasem během ježdění

• Mimochod

• Nespecifikovatelné kulhání

 

PSŮ se Vertebrální Subluxační Komplex (porucha hybnosti a funkce segmentu páteře léčená chiropraxí) může projevit jako:

• Potíže se vstáváním

• Neochota chodit do schodů a ze schodů

• Neochota skákat do auta, na gauč

• Neochota hrát si a běhat

• Snížená výkonnost

• Citlivost na dotek

• Bolestivost hřbetu

• Často opakované potíže s análními žlázkami

• Kožní potíže způsobené neustálým olizováním jednoho místa

• Štěněcí pozice při sedu

• Nespecifikovatelné kulhání, tahání končetiny, nepravidelné obrušování drápů

Ve zkratce je chiropraxe vhodná téměř pro všechna zvířata. Můžeme ji provádět preventivně u zvířat, která na první pohled netrpí žádným problémem, za účelem optimalizace a udržení jejich zdraví či u sportovců výkonnosti. Můžeme s její pomocí mírnit projevy chronických problémů, jako jsou již diagnostikovaná degenerativní onemocnění kloubů a jejich kompenzace. Můžeme ošetřovat i akutní syndromy bolestivosti, ztuhlosti a svalového napětí – avšak po důkladném předchozím vyloučení závažných příčin. Můžeme chiropraxi zařadit jako součást rehabilitace po úrazech, operacích atd. Můžeme chiropraxi použít i za účelem pozitivního ovlivnění reprodukčních parametrů. Jedinou výjimku v použití chiropraxe tvoří těžké akutní kulhání, akutní poúrazové stavy (zlomeniny, neurologické potíže) a celkové onemocnění doprovázené například horečkou. U těchto stavů je třeba důkladná diagnostika a konvenční léčba před použitím chiropraxe. U složitých případů je chiropraktik vždy spolupracujícím členem týmu odborníků pečujících o zvíře.

Zdroj: Post graduate certification program Essentials of Veterinary Chiropractic IAVC, www. animalchiropractor.eu

Pokud jste po přečtení došli k závěru, že by mě Váš miláček potřeboval a chtěl by vyzkoušet chiropraxi na vlastní záda, potom neváhejte a kontaktujte mě. Velmi se těším na spolupráci.

CENÍK KONĚ

Cca 1,5 h úvodní vyšetření a ošetření 2000 Kč + cestovné

Cca 45 minut kontroly 1500 Kč + cestovné

Pravidelné ošetření 2x ročně 1700 Kč + cestovné

 

CENÍK PSI

Cca 45 minut úvodní vyšetření a ošetření 1000 Kč + cestovné

Cca 20 minut kontrola 700 Kč + cestovné

Pravidelné ošetření každých 4 – 6 měsíců 850 Kč + cestovné