Příklady mé práce

Rána zádě s velkou ztrátou tkáně

UPOZORNĚNÍ: Tento případ je velmi specifický, proto nedoporučuji použití níže uvedeného postupu na jiný případ bez konzultace s veterinárním lékařem.

Rány tohoto typu vypadají hrůzostrašně, obvykle však nebývají tolik závažné. Většinou vznikají pokusem zvířete protáhnout se malým prostorem, do kterého vyčnívají karabiny, dráty či podobné předměty. U těchto ran bývá poškozena kůže a svalstvo ležící pod ní. Někdy může toto zranění doprovázet zlomenina kyčelního hrbolu, což prognózu obyčejně nezhoršuje. Pokud je rána čerstvá a není příliš zhmožděná, dá se alespoň částečně zašít. Ve většině případů jsou však rány zjištěny s velkým časovým odstupem, kdy je jejich šití vyloučeno. Rány se tak ošetřují chirurgickým odstraněním veškeré nekrvené tkáně a ponechají se k sekundárnímu hojení. Zde nastupuje nutnost spolupráce s majitelem, který musí ránu denně ošetřovat. Hojení těchto ran bývá nekomplikované a nad očekávání rychlé.

Tento pacient si způsobil poranění pokusem protáhnout se mezi zdí a vlečkou, ze které čněla karabina. Rána byla více než 12 hodin stará. Pacient kulhal minimálně, jeho celkový zdravotní stav nebyl narušen. Tuto ránu doprovázela zlomenina kyčelního hrbolu, která však koni nečinila žádné potíže ani nekomplikovala hojení rány. Ránu jsem ošetřila oholením jejího okolí, přípravou okolí rány roztokem Betadine a chirurgickým odstraněním veškeré odumřelé tkáně v sedaci. O ránu budou dále pečovat majitelé každodenní toaletou rány proudem vody a navlhčenými gázovými kompresy. Pacient byl standardně medikamentózně ošetřen.

Průběh hojení rány je zřejmý z fotodokumentace.

Fotografie: 

Rána metakarpu s odhaleným nervem a infekcí

UPOZORNĚNÍ: Tento případ je velmi specifický, proto nedoporučuji použití níže uvedeného postupu na jiný případ bez konzultace s veterinárním lékařem.

Tato rána na první pohled vypadala nevinně. Při bližším vyšetření pacienta jsem však zjistila středně silné kulhání a značný otok v okolí rány. Základní parametry celkového zdravotního stavu byly nenarušené. Rána byla dle mého názoru starší než 12 hodin. Způsob poranění nám nebyl znám, jednalo se však pravděpodobně o tržnou ránu. Při prozkoumání rány jsem odhalila pravděpodobnou příčinu bolestivosti pacienta. Byl jím odhalený nerv probíhající středem rány. Synoviální útvary, bodcová kost i šlachy se zdály neporušené. Původní tvar rány byl poloměsíčitý. Vzhledem ke strachu a obtížné manipulovatelnosti pacienta muselo prvotní ošetření proběhnout v analgosedaci. Další ošetření jsme zvládali pouze s aplikací trankvilizéru a vynikající asistence majitele pacienta. Okolí rány jsem oholila, provedla jsem laváž rány několika litry fyziologického roztoku a její okraje očistila gázovými kompresy. Nakonec jsem ránu kryla gázovým čtvercem napuštěným ředěnou betadinou a zhotovila jsem dvouvrstevný nízký obvaz. Pacientovi byla poskytnuta perorální antibiotická a protibolestivá terapie. Následující den se po sejmutí obvazu objevila komplikace hojení rány. Rána byla potažena šedozeleným povlakem a byla cítit po jasmínu. Na základě těchto projevů jsem pojala podezření, že se jedná o infekci rány bakteriemi Pseudomonas spp.. Spektrum podávaných antibiotik bylo pro tyto bakterie dostačující, musela jsem tedy upravit lokální prostředí rány na nepřiznivé pro růst bakterií. K tomuto účelu s výborně hodí med. Tuto ránu jsme v podstatě vyřešili pouze pravidelnými převazy s kryty s medem a Peruánským balzámem. Ke konci hojení bylo třeba jen několik aplikací kortikosteroidů pro kontrolu přerůstání granulační tkáně. Během měsíce a půl až dvou měsíců od poranění došlo k plnému vyhojení rány. V současné době je pacient naprosto bez potíží, rychle se navrátil k původnímu rekreačnímu využití.

Fotografie: