O mně

Kateřina Šímová
MVDr. Kateřina Černá

Moje společná cesta s koňmi a prvopočátek mojí veterinární kariéry se podle vyprávění mých rodičů datuje do roku 1994. To mi bylo 6 let a byli jsme s rodiči na návštěvě Kladrubského hřebčína. Zde mě okouzlili starokladrubští bělouši připravení pro dánský královský dvůr. Když mi bylo 12 let prosadila jsem si nastoupení do jezdeckého klubu v Kolíně. Od té doby jsem věnovala koním veškerý volný čas.  Časem jsem složila zkoušky základního výcviku, což mi otevřelo dveře k parkurovým soutěžím. Mezi moje největší úspěchy patří 2. místo na Oblastním mistrovství dětí v roce 2004 a další 2. místo na Oblastním mistrovství družstev v roce 2010.

V 16-ti letech jsem dostala svého prvního koně. Byla to 4letá Brandenburská klisna. Spolu jsme se vše učily, absolvovaly jsme řadu soustředění. Prázdniny jsme trávily ve stáji mého trenéra, kde jsem pracovala jako ošetřovatelka a pracovní jezdec. Bohužel v době nejlepší formy klisna utrpěla úraz, který ji vyřadil z aktivního sportovního využívání. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ji připustit. V té době jsem navštěvovala nultý ročník pro přírodovědné obory UK v Mariánských lázních, kam jsem nastoupila po maturitě na Gymnáziu Kolín. V létě před nástupem na FVL VFU Brno se nám narodila krásná klisnička Růženka, která se zároveň neplánovaně stala mým prvním pacientem. Trpěla ihned po naroznení řadou zdravotních problémů plynoucích z předčasného narození, z nichž některé ji přímo ohrožovaly na životě. Proto jsem se na nějakou dobu přestěhovala do stáje, abych jí věnovala skutečně intenzivní péči. Naštěstí je Růženka bojovnice a po 4 letech se tak mohla stát dalším mým parťákem, jak pro hobby sport, tak pro relaxaci.

Mezitím jsem studovala Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Během studia jsem od 3. ročníku docházela na praxi do ordinace pro malá zvířata MVDr. Pánka v Kolíně.  V průběhu 6. ročníku jsem prošla praxí na Veterinární Klinice Heřmanův Městec v oddělení koní. Po promoci jsem začala pracovat jako terénní veterinární lékař nejprve na Kolínsku, později jsem rozšířila svoje pole působnosti v podstatě na celý Středočeský a Pardubický kraj. V nutných případech jsem schopna dojet kamkoliv. Dále spolupracuji s Veterinární Klinikou Heřmanův Městec na diagnostice a léčbě svých pacientů. V minulosti jsem zde sloužila pohotovostní služby, věnovala se anestezii koní a ordinovala v ordinaci pro malá zvířata.

Ve své terénní praxi se věnuji zejména problematice koní. Dále provádím prevenci u psů a koček. Ojediněle jsou mými pacienty malí či volně žijící přežvýkavci. Neustále pracuji na svých znalostech absolvováním níže uvedených odborných seminářů. Zakládám si na klidném a přátelském přístupu ke zvířatům, pokud je to možné. Z mých zkušeností vím, že klidný kůň je mnohem lépe vyšetřitelný a ošetřitelný. Pokud není z různých důvodů možné pacienta udržet v klidu, používám co možná nejméně násilné fixační metody včetně sedace. Mou prioritou je minimálně stresovaný, komfortní pacient se spokojeným a informovaným majitelem. U malých zvířat mohu být dobrou alternativou pro pacienty trpící strachem z ordinace, či špatně snášející transport.

Absolvované semináře

 • Vyšetření koní s kolikou v terénních podmínkách (ČHS)
 • Oftalmologie koní (ČHS)
 • Diagnostika kulhání koní (ČHS)
 • Infekční anemie koní (ČHS)
 • Chirurgie koní v terénních podmínkách (ČHS)
 • Ošetření ran končetin koní (ČHS)
 • Klinická patologie koní (Equine Medical BB)
 • Gastroenterologie koní v praxi (Equine Medica BB)
 • Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (ČHS)
 • Vetmeeting 2017, Doping u koní (Komora veterinárních lékařů CŘ)
 • Vetmeeting 2018, Vyšetření koně při koupi a pro vstup do pojištění (Komora veterinárních lékařů ČR)
 • Dermatologie u koní v praxi (Equine Medical BB)
 • Neurologie koní (ČHS)