Veselé Vánoce

Vážení klienti, milí pacienti, přátelé,

rok se s rokem sešel a zase tu máme Vánoce. Pro mne to byl rok plný změn a doufám že vše dopadlo ke všeobecné spokojenosti. Tímto bych ráda poděkovala za zachování přízně mým klientům a pacientům, za skvělou spolupráci mému zástupu a v neposlední řadě za obrovskou dávku trpělivosti a láskky mojí rodině. Doufám, že i Váš rok byl úspěšný s co možná nejmenším počtem potíží. Ráda bych Vám tedy popřála i nadále pevné zdraví - pro Vás i vaše čtyřnohé parťáky, hodně štěstí - protože bez něj to taky nejde, a všechno ostatní se dostaví samo :). Ať je Váš nadcházející rok alespoň tak úspěšný jako ten končící. Na spolupráci v dalším roce se budu velmi těšit.

 

Váš Veterinář