Seminář

Vážení klienti, milí pacienti,

ve dnech 23. - 24. 3. 2019 se v rámci rozvoje svojí odbornosti zúčastním semináře Neurologie koní na Seči. Abych mohla řádně čerpat aktuální poznatky v tomto oboru, bude má dostupnost v těchto dnech omezena. V případě neodkladných záležitostí mě prosím kontaktujte formou SMS, vynasnažím se Vám v co nejkratším čase ozvat zpět a najít vhodné řešení Vašeho problému. Záležitosti které snesou odkladu s Vámi ráda proberu v pondělí 25.3. 2019. Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci.

 

Váš Veterinář