Seminář

Milí klienti a pacienti, dne 23.9. 2017 se zúčastním semináře na téma Doping u koní v rámci Vetmeetingu na Seči, abych nabyla nové informace, které bych Vám případně mohla předat. Proto prosím o pochopení, protože během dne budu jen omezeně na telefonu. Pokud se přihodní něco aktuního, neváhejte mě prosím kontaktovat formou sms a vynasnažím se Vám zajistit náhradní péči. Mnohokrát děkuji.