Rána zádě s velkou ztrátou tkáně

UPOZORNĚNÍ: Tento případ je velmi specifický, proto nedoporučuji použití níže uvedeného postupu na jiný případ bez konzultace s veterinárním lékařem.

Rány tohoto typu vypadají hrůzostrašně, obvykle však nebývají tolik závažné. Většinou vznikají pokusem zvířete protáhnout se malým prostorem, do kterého vyčnívají karabiny, dráty či podobné předměty. U těchto ran bývá poškozena kůže a svalstvo ležící pod ní. Někdy může toto zranění doprovázet zlomenina kyčelního hrbolu, což prognózu obyčejně nezhoršuje. Pokud je rána čerstvá a není příliš zhmožděná, dá se alespoň částečně zašít. Ve většině případů jsou však rány zjištěny s velkým časovým odstupem, kdy je jejich šití vyloučeno. Rány se tak ošetřují chirurgickým odstraněním veškeré nekrvené tkáně a ponechají se k sekundárnímu hojení. Zde nastupuje nutnost spolupráce s majitelem, který musí ránu denně ošetřovat. Hojení těchto ran bývá nekomplikované a nad očekávání rychlé.

Tento pacient si způsobil poranění pokusem protáhnout se mezi zdí a vlečkou, ze které čněla karabina. Rána byla více než 12 hodin stará. Pacient kulhal minimálně, jeho celkový zdravotní stav nebyl narušen. Tuto ránu doprovázela zlomenina kyčelního hrbolu, která však koni nečinila žádné potíže ani nekomplikovala hojení rány. Ránu jsem ošetřila oholením jejího okolí, přípravou okolí rány roztokem Betadine a chirurgickým odstraněním veškeré odumřelé tkáně v sedaci. O ránu budou dále pečovat majitelé každodenní toaletou rány proudem vody a navlhčenými gázovými kompresy. Pacient byl standardně medikamentózně ošetřen.

Průběh hojení rány je zřejmý z fotodokumentace.

Fotografie: