!!!! INFEKČNÍ ANEMIE KONÍ - ZMĚNA !!!!

Dle metodiky kontroly zdraví pro rok 2018 vydané Státní veterinární správou se mění platnost vyšetření na Infekční anemii koní z 6 měsíců na 12 měsíců. Toto nařízení se týká všech koní starších 12 měsíců, kteří jsou přemisťování do hospodářství mimo území kraje. V případě že plánujete přepravovat Vašeho koně, nezapomeňte prosím včas kontaktovat Vašeho veterinárního lékaře kvůli provedení vyšetření.