Další ohnisko Infekční anemie koní na Slovensku

Dne 12.2. 2018 bylo potvrzené další ohnisko Infekční anemnie koní na Slovensku. Podmínky pro vyšetřování českých koní na Infekční anemii dle metodiky kontroly zdraví pro rok 2018 zůstávají beze změn - tedy platí povinnost vyšetřovat každé zvíře nad 12 měsíců stáří každých 12 měsíců pro případ přemístění mimo území kraje a účast na svodech. 

Zdroj: http://www.svssr.sk/zvierata/chovatelia.asp