!!!!!!ATYPICKÁ MYOPATIE!!!!!!

Vážení klienti, milí pacienti,

vzhledem k nárůstu úhynů na atypickou myopatii v posledních dnech jsem se rozhodla Vám přiblížit tuto problematiku. Jedná se o velmi akutní onemocnění kosterní svaloviny, ke kterému u koní dochází po požití semen, semenáčků a listů Javoru klen obsahující hypoglycin A. Postihuje koně chované na pastvě, či s pobytem ve výběhu. Postižení koně se mohou projevovat jako by měli koliku - pohybují se ztuhle a neochotně, později nejsou schopni se pohybovat vůbec a uléhají, třesou se, potí se, zrychleně dýchají. U některých pacientů dochází k potížím s příjmem krmiva - jsou apatičtí s výtokem slin a krmiva z dutiny ústní i z nozder. Typickým příznakem může být tmavě zbarvená moč (až barva kofoly). Vážnost příznaků může být velice variabilní od vrávoravého pohybu po náhlý úhyn. Často bývá postižených koní více. Bez včasné diagnostiky a zahájení podpůrné terapie obvykle rychle dochází k úhynu postižených zvířat. 

           Jedinou prevencí je kontrola pastvin. U postižených pastvin odstranit semena, semenáčky a listy Javoru klen, popřípadě postižené pastviny raději vůbec nepoužívat. Pamatujte, že nepřítomnost Javoru klen v bezprostřední blízkosti pastviny neznamená bezpečnou pastvinu!! Nažky se semeny javoru dokážou překonat vzdálenost desítek i stovek metrů, zvláště v současném větrném počasí. Dalším preventivním opatřením může být přikrmování koní senem z krmelců, ne ze země.

            Pokud najdete své pastevně chované koně, či koně pobývající ve výběhu s výše uvedenými příznaky, okamžitě prosím kontaktujte Vašeho veterináře. Postižené koně nenuťte k pohybu!!! Nechte je, ať už stojící či ležící, na místě a vše potřebné dopravte k nim. Pokus o okamžitý transport na kliniku rovněž postiženým koním velmi komplikuje jejich stav, když už pro ně není přímo fatální. Není jiná možnost, než se pokusit o terapii přímo na místě kde kůň leží. Bohužel i přes veškeré snahy onemocnění ve velké většině případů končí smrtí zvířete. 

           Zkontrolujte prosím Vaše pastviny a bedlivě sledujte Vaše svěřence. Při sebemenším náznaku výše popsaných potíží okamžitě kontaktujte Vašeho veterináře. Jedině tak je jistá šance, že se předejde dalším úhynům.

 

 

Váš Veterinář

 

zdroj: materiál vypracovaný MVDr. Šamonilovou a MVDr. Jahnem z KCHK VFU Brno