Další ohnisko Infekční anemie koní na Slovensku

Dne 12.2. 2018 bylo potvrzené další ohnisko Infekční anemnie koní na Slovensku. Podmínky pro vyšetřování českých koní na Infekční anemii dle metodiky kontroly zdraví pro rok 2018 zůstávají beze změn - tedy platí povinnost vyšetřovat každé zvíře nad 12 měsíců stáří každých 12 měsíců pro případ přemístění mimo území kraje a účast na svodech. 

Zdroj: http://www.svssr.sk/zvierata/chovatelia.asp

!!!! INFEKČNÍ ANEMIE KONÍ - ZMĚNA !!!!

Dle metodiky kontroly zdraví pro rok 2018 vydané Státní veterinární správou se mění platnost vyšetření na Infekční anemii koní z 6 měsíců na 12 měsíců. Toto nařízení se týká všech koní starších 12 měsíců, kteří jsou přemisťování do hospodářství mimo území kraje. V případě že plánujete přepravovat Vašeho koně, nezapomeňte prosím včas kontaktovat Vašeho veterinárního lékaře kvůli provedení vyšetření.

UPOZORNĚNÍ

Vážení klienti, milí pacienti,

vzhledem k nenadálým zdravotním komplikacím jsem nucena zanechat práce ještě před nástupem na mateřskou dovolenou. Proto nebudu k dispozici již od 1.1. 2018.  Velmi mě mrzí případné komplikace, ale věřím, že vše bude zvládnuto spolu s mojí zastupující lékařkou MVDr. Olivií Abdelghani (736 188 252) ke spokojenosti všech. Děkuji za pochopení a budu se těšit na další spolupráci po mém návratu do pracovního procesu. Váš Veterinář

Mateřská dovolená

Vážení klienti, milí pacienti,

vzhledem k blížící se mateřské dovolené jsem nucena omezit svoje fungování v terénu. V lednu budou ošetřeni už jen objednaní a rozléčení pacienti, popřípadě pacienti na prevenci (vakcinace, odčervení).  V ostatních případech prosím kontaktujte můj zástup MVDr. Olivii Abdelghani (736 188 252) nebo Veterinární Kliniku Heřmanův Městec (469 689 000). Na mateřskou dovolenou pak nastupuji 4.2. 2018. O návratu do pracovního procesu Vás budu neprodleně informovat. :)

Děkuji za pochopení.

Váš Veterinář 

Veselé Vánoce

Váží klienti, milí pacienti, přátelé,

rok se s rokem sešel a máme tu zase Štědrý den a blíží se nám Nový rok. Proto bych Vám ráda poděkovala za důvěru v roce uplynulém, popřála Vám Veselé Vánoce plné klidu, nadcházející rok plný zdraví Vám i čtyřnohým parťákům, a budu se těšit na další spolupráci v roce 2018. Veselé Vánoce Vám přeje Váš Veterinář :)

Sváteční pracovní doba

Vážení pacienti, milí klienti,

v době Vánočních svátků bohužel nebudu k dispozici. Zástup má za mne ve dnech  23.12. - 26.12. 2017 MVDr. Olivia Abdelghani (736 188 252). Ve dnech 31.12. 2017 a 1.1. 2018 jsem vám plně k dispozici ve standardní pracovní době 9-18 h. Mimo pracovní dobu v akutních případech prosím kontaktujte Veterinární Kliniku Heřmanův Městec (469 689 000). Příjemné a hlavně klidné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a pohody do nového roku a pokud možno co nejzdravější čtyřnohé parťáky Vám přeje Váš Veterinář. :)

Seminář

Milí klienti a pacienti, dne 23.9. 2017 se zúčastním semináře na téma Doping u koní v rámci Vetmeetingu na Seči, abych nabyla nové informace, které bych Vám případně mohla předat. Proto prosím o pochopení, protože během dne budu jen omezeně na telefonu. Pokud se přihodní něco aktuního, neváhejte mě prosím kontaktovat formou sms a vynasnažím se Vám zajistit náhradní péči. Mnohokrát děkuji.

Stránky